Project in English

Hello! My name is Alberto García Demestres. I am a composer/librettist from Barcelona and I am celebrating my 20th year living with diabetes in 2016 I owe the excitement and the enthusiasm I feel about this sweet suga ...

Leer más

Projecte en català

Em dic Alberto Garcia Demestres. Sóc compositor/llibretista, de Barcelona. En aquest 2016 celebro el meu vintè aniversari vivint amb diabetis. Però l'enorme emoció i l'entusiasme que sento donant a llum aquesta òper ...

Leer más
1 2